Att tänka på inför båtköpet

Att köpa båt innebär för de flesta ett stort ingrepp i ekonomin. Men kostnaderna för att äga en båt kan skilja sig avsevärt beroende på vilken båttyp och vilken grad av service man vill ha.

Förutom själva båtköpet följer en del löpande kostnader som försäkring, båtplats, vinterförvaring, bränsle, underhåll och nya tillbehör. En bra idé är att engagera hela familjen i båtköpet. Båtlivet blir mycket roligare om hela familjen bidrar på ett aktivt sätt.

När du ska köpa en båt är det bra att tänka igenom några saker innan det stora beslutet fattas:

 • Hur ska du använda båten? Är det för längre semesterfärder utmed vår kust, dagsfärder från sommarstället eller som transport- eller fiskebåt? Vill du ha en segelbåt eller en motorbåt? Vilka är familjens behov? Hur många ska kunna sova ombord?
 • Läs båttidningar, gå på båtmässor, fråga vänner som har båt. Sök på Internet efter de båtar som intresserar dig. Båtägare älskar att delge andra allt som har med deras egen båt att göra.
 • Hyr gärna en båt av den typ du tänkt köpa och kontrollera att den passar för dina eller familjens behov.
 • Planera tillbehörsköpen om du köper en ny båt. Det kan vara ganska mycket som tillkommer. Köper du en begagnad båt finns normalt många tillbehör redan ombord.
 • Beräkna bruks- och servicekostnaderna. Ska du ha bensin eller diesel? Nya segel? Vad kostar vinterförvaringen?
 • Köpa båt vid rätt tidpunkt kan spara mycket pengar. Oftast är en båt billigare på hösten. Båtvarven har också mer tid att beakta dina önskemål då än under vårruschen.
 • Planera var du ska göra av båten när du köpt den. Har du båtplats under både sommaren och vintern?
 • Kontrollera båtens andrahandsvärde. En populär serietillverkad båt är oftast ett bättre köp än en udda båt.
 • Konsultera helst en auktoriserad besiktningsman eller någon annan kunnig person. Om du ska köpa båten av en båthandlare är ett tips att du vänder dig till ett etablerat företag som funnits på marknaden en tid och som troligen kommer att finnas en tid framöver.
 • Gör alltid upp ett skriftligt köpeavtal. Notera den utrustning som följer med.
 • Kontrollera garantivillkoren vid ett nybåtsköp och kräv säkerhet för leveransen.
 • Kontrollera att nyare båtar är CE-märkta.

Källa: www.upptackbatlivet.se